Our Genealogy History

The Genealogy of Families

Notater


Tre:  

Treff 1 til 50 av 1,184

      1 2 3 4 5 ... 24» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 M Adam Henriksson Slunga (född Skog) 1769-1821
M Jakob Henriksson Skog 1771-1822
M Petrus Henriksson Skog 1772-
M Isak Henriksson Skog 1774-1834
M Mickel Henriksson Skog 1776-1829
M Salomon Henriksson Taapajärvi (född Skog) 1776-1833
M Joel Henriksson Björkman (Skog) 1778-1851
F Eva Henriksdotter Skog 1783-1809

Married to Henrik Salomonsson Lamperi 1736-1786 with 
Familie (F2010)
 
2 M Adam Henriksson Slunga (född Skog) 1769-1821
M Jakob Henriksson Skog 1771-1822
M Petrus Henriksson Skog 1772-
M Isak Henriksson Skog 1774-1834
M Mickel Henriksson Skog 1776-1829
M Salomon Henriksson Taapajärvi (född Skog) 1776-1833
M Joel Henriksson Björkman (Skog) 1778-1851
F Eva Henriksdotter Skog 1783-1809

Married to Henrik Salomonsson Lamperi 1736-1786 with 
Familie (F2010)
 
3 ''Anne Maria Olsdatter Trane'''
*Født 1735, Igeland, Ibestad.
*Død 1814.

Kom hardt i klemme på tinget for brennevinsbrenning. Gang på gang neglisjerte hun retten ved å utebli for sin svakhets skyld, som det ble sagt. Sorenskriveren var uvanlig tålmodig og tilbød til slutt avhøret foretatt i Gamvik. Man får det inntrykk at hun måtte ha spilt på sin posisjon som lensmannssøster.

==Kilder==
>#http://vestraat.net/iea-o/p85.htm#i4018
>#http://www.nose.dk/Norge/trane3.html#27
>#Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
-------------------- 
Trane, Anna Maria Olsdtr (I6126)
 
4 ''Anne Maria Olsdatter Trane'''
*Født 1735, Igeland, Ibestad.
*Død 1814.

Kom hardt i klemme på tinget for brennevinsbrenning. Gang på gang neglisjerte hun retten ved å utebli for sin svakhets skyld, som det ble sagt. Sorenskriveren var uvanlig tålmodig og tilbød til slutt avhøret foretatt i Gamvik. Man får det inntrykk at hun måtte ha spilt på sin posisjon som lensmannssøster.

==Kilder==
>#http://vestraat.net/iea-o/p85.htm#i4018
>#http://www.nose.dk/Norge/trane3.html#27
>#Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
--------------------
 
Trane, Anna Maria Olsdtr (I6124)
 
5 ''Erik Danielsen''' ble født i 1710 i Grøsnes, Gratangen, Troms. Han var sønn av Daniel Jensen og Anne Esausdatter Moddy. Erik Danielsen giftet seg med Synøve Jørgensdatter Normann, datter av Jørgen Madsen og Ingeborg Johnsdatter Normann, circa 1728 i Grøsnes, Gratangen, Troms.1 Erik Danielsen døde i 1774 i Grøsnes, Gratangen, Troms.

Barn av Erik Danielsen og Synøve Jørgensdatter Normann
# Anne Kristine Eriksdatter Normann+ f. 1728, d. 1793
# ¦Berteus Kristen Eriksen Normann+ f. 1730, d. 1792
# Daniel Eriksen Normann+ f. 1733, d. 1792
# Jørgen Eriksen Normann+ f. 1737, d. 1813
# Ingeborg Eriksdatter Normann+ f. 1745, d. 1805
# Berit Eriksdatter Normann+ f. 1746, d. 13 apr. 1806

==Kilder==
# Tore Meyer, Astafjord Bygdebok, Fam. 5145.
# http://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I10428&tree=IEA
# http://www.nermo.org/slekt/d0045/g0000010.html#I64422 
Danielsen, Erik (I6522)
 
6 ''Erik Danielsen''' ble født i 1710 i Grøsnes, Gratangen, Troms. Han var sønn av Daniel Jensen og Anne Esausdatter Moddy. Erik Danielsen giftet seg med Synøve Jørgensdatter Normann, datter av Jørgen Madsen og Ingeborg Johnsdatter Normann, circa 1728 i Grøsnes, Gratangen, Troms.1 Erik Danielsen døde i 1774 i Grøsnes, Gratangen, Troms.

Barn av Erik Danielsen og Synøve Jørgensdatter Normann
# Anne Kristine Eriksdatter Normann+ f. 1728, d. 1793
# ¦Berteus Kristen Eriksen Normann+ f. 1730, d. 1792
# Daniel Eriksen Normann+ f. 1733, d. 1792
# Jørgen Eriksen Normann+ f. 1737, d. 1813
# Ingeborg Eriksdatter Normann+ f. 1745, d. 1805
# Berit Eriksdatter Normann+ f. 1746, d. 13 apr. 1806

==Kilder==
# Tore Meyer, Astafjord Bygdebok, Fam. 5145.
# http://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I10428&tree=IEA
# http://www.nermo.org/slekt/d0045/g0000010.html#I64422 
Danielsen, Erik (I6524)
 
7 ''Ole Anderssen'''
*Født 1731, Gamvik, Lavangen
*Død 1795

Søn af Anders Jenssen og Marit Hansdatter.

Bygselmann i Gamvik, Lavangen. Da han døde var boet uden gjeld og verdsatt til 906 rd.

Skifte 1788-1798, Gamvik, Astafjord Tinglag.: protokollnr. 146, folio 468b..
==Kilder==
>#http://www.nose.dk/Norge/trane3.html#27
>#http://vestraat.net/iea-o/p132.htm#i5816
>#Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
># Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805. 
Anderssen, Ole (I1839)
 
8 ''Ole Anderssen'''
*Født 1731, Gamvik, Lavangen
*Død 1795

Søn af Anders Jenssen og Marit Hansdatter.

Bygselmann i Gamvik, Lavangen. Da han døde var boet uden gjeld og verdsatt til 906 rd.

Skifte 1788-1798, Gamvik, Astafjord Tinglag.: protokollnr. 146, folio 468b..
==Kilder==
>#http://www.nose.dk/Norge/trane3.html#27
>#http://vestraat.net/iea-o/p132.htm#i5816
>#Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
># Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805. 
Anderssen, Ole (I1841)
 
9 (3428) Familie (F1624)
 
10 (3428) Familie (F1624)
 
11 (7279) Familie (F0556)
 
12 (7279) Familie (F0556)
 
13 (K14-270) Eilevson, Anders (I0845)
 
14 (K14-270) Eilevson, Anders (I0847)
 
15 1 barn XXX Puerling, Elizabeth Ann (I7856)
 
16 1 barn XXX Puerling, Elizabeth Ann (I7858)
 
17 11 barn i følge Bo Ljung. Jeg fant 10 i Digitalarkivet. Familie (F2080)
 
18 11 barn i følge Bo Ljung. Jeg fant 10 i Digitalarkivet. Familie (F2080)
 
19 16.februar 1686 blir det tinglest at sersjant Willum Jensen Leyel (*-1740) er den nye eier på Arneberg.

Han kom fra en dansk familie som ikke er særlig kjent, men det ser ut som den var ganske velstående. Det er mye som tyder på at Willum stammer fra en Alexander Leyel (*-1560), g.m. Elline Davidsdtr (*-*). Alexander og Elline var av Skotsk slekt. Alexander nevnes i 1528 som borger­mester og toller i Helsingør og var store deler av sitt liv tilknyttet denne byen. Sønnen Fredrik Leyel (1566-1579) overtok begge stillingene etter faren og nevnes som toller i Helsingør i 1583.

Willum fikk seg et godt gifte med dattera på nabogården, Inger Frodersdtr Arneberg. Det skulle tyde på at sersjan­ten var en lovende ung mann, for i den gården giftet man seg ikke med hvem som helst. Men med Willum var det på samme måten som det ofte var med de militære. Han levde over evne og brukte atskillig brennevin. Resultatet var at han nesten bestandig var i pengeknipe og ofte ble stevnet for gjeld. Attpå til kunne han være arrogant. Det lot seg gjøre for de militære å opptre litt utfordrende. De hadde jo sitt eget rettsvesen, og dette privilegium tydde de også til når noe kom på, og da slapp de gjerne pent fra det. Willum var i det hele en vanskelig person, som stadig figurerer i rettsprotokollene. Men på et vis reddet han seg alltid til slutt ut av knipen, enten ved nederlag, tilbaketog eller forlik - sjelden med gevinst. Økonomien ble det vanskelig med under slike forhold. Men en ting må vi gi han honnør for. Han var uvanlig seig og utholdende, og garden slapp han ikke fra seg. Den satt han med like til 3 år før sin død i 1740 - altså i over 50 år.
Med sine militære sjefer ser det ut til at han stod seg godt. Det var stille omkring Willum så lenge hans første kone Inger levde. Skiftet etter henne ble holdt 19.juli 1693 og boet var godt. Det var tre døtre i ekteskapet som hver fikk seg tilloddet i Arneberg søndre, og ellers en arv på 36 rdl.

Willum ble på ny gift med Maren Arnesdtr Kiøler (*-*).
Det er tydelig at pengene begynte å rulle ved de tider, for Willum som nå er løytnant, kommer nå ofte på lånemar­kedet. 3. juli 1700 lot Willum avlese sin obligasjon til Karen Sverdrup, oberstløytnant Reichweins enke, på 100 rdl. Det var svigerfaren, Arne, som hadde løst inn obliga­sjonen + 2 års rente. Samme tid forlangte han at obliga­sjonen skulle overføres til hans barnebarn Jens og Kari. Willum møtte også av og til i retten for folk. Således hendte det flere ganger at han møtte for sin militære sjef, kaptein Wiberg på Hørsand. Fenrikkens økonomiske stilling ble med tiden faretruende. Han hadde flere saker om gjeldsposter løpende, særlig en afære vedrørende ved­hogst i Hornemoen veide mere enn alle de andre gjeldspos­ter tilsammen. Det skulle imidlertid vise seg at Willum ennå hadde ressurser i bakhånd. På tinget 16.juli 1708 lot han tinglyse følgende:

"Jeg Willum Jensen Leyel, fenrik ved velædle herr kaptein 21 Wibergs kompani og "bohaftig" på syndre Arneberg i Romedal gjør kjendt at jeg har annammet og oppebåret av min bror velædle Hans Leyel, kornet ved velædle herr rittmester Stochmanns kompani, i rede penge 120 rdl. kurant mynt, som han av kjærlighet har gitt mine tvende barn - nemlig Arne Willumsen Leyel og Inger Willumsdtr Leyel. Disse penge har jeg mottat på mine barns vegne av min bror kornet Hans Leyel, slik at jeg enten kan sette dem ut på rente eller selv forrente dem, til mine barns fremtarv og beste, når de kommer til laugalder. Som sik­kerhet for mine barn pantsetter jeg min gard Gihle i Vang, som skylder årlig 5 huder med bygsel."

Willum ble nå istand til å holde seg kreditorene for livet, men til gjengjeld kom han opp i mere dramatiske situasjoner. Under et bryllup på Jønsberg gård rant det over for fenriken. Trolig hadde han som skikken var, forut fyrt godt under med drikkevarer. Lensmannen hadde en tid forut ved sin sønn Ole Pedersen Stenberg stevnet fenrikk­ens datter Anne på grunn av et leirmål ?. Da nå fenriken møtte Ole i bryllupet, gikk han rent fra kon­septene og blottet kården og hogg Ole over hodet slik at luen for ivei. I det rettsmøte som fulgte, avga en mengde personer prov etter fogdens stevning. Hva som virkelig hendte den dagen skal være usagt - men den heldige Willum kom seg ut av dette med æren i behold. Ved en skjebnens ironi skjedde det som ingen skulle tro, at Anne ca. fem år senere ble Ole Stenbergs kone. Willum kom ut for flere stevninger i årene som fulgte - 1715 - 1719 mf. I matrik­kelen for 1723 heter det om søndre Arneberg at den tilhø­rer løytnant Leyel og hans barn, og de rår også for bygse­len. Willum var også eier av Vardeberg ca. 1719.

W.J.L. ble sersjant ved Opland nasjonale infanteriregiment i 1693. Fenriks karakter ved samme regiment 16.9.1704. Sekondløytnant ved regimentets Østerdalske kompani 17.7.­1711. Dette kompaniet ble plasert under 1.Opland nasjonale infanteriregiment ved den nye herordningen fra 15.8.1718.
Leyel gikk av den 31.10.1720 "da hand formedelst incapa­cite gandske er demittered."

Av skjøte datert 10.10.1737, overdrar Willum gården søndre Arneberg til sin sønn kaptein des Armes Arne Leyel med bygsel imot "fornøyelig" betaling. 
Leyel, Willum Jensen (I0552)
 
20 16.februar 1686 blir det tinglest at sersjant Willum Jensen Leyel (*-1740) er den nye eier på Arneberg.

Han kom fra en dansk familie som ikke er særlig kjent, men det ser ut som den var ganske velstående. Det er mye som tyder på at Willum stammer fra en Alexander Leyel (*-1560), g.m. Elline Davidsdtr (*-*). Alexander og Elline var av Skotsk slekt. Alexander nevnes i 1528 som borger­mester og toller i Helsingør og var store deler av sitt liv tilknyttet denne byen. Sønnen Fredrik Leyel (1566-1579) overtok begge stillingene etter faren og nevnes som toller i Helsingør i 1583.

Willum fikk seg et godt gifte med dattera på nabogården, Inger Frodersdtr Arneberg. Det skulle tyde på at sersjan­ten var en lovende ung mann, for i den gården giftet man seg ikke med hvem som helst. Men med Willum var det på samme måten som det ofte var med de militære. Han levde over evne og brukte atskillig brennevin. Resultatet var at han nesten bestandig var i pengeknipe og ofte ble stevnet for gjeld. Attpå til kunne han være arrogant. Det lot seg gjøre for de militære å opptre litt utfordrende. De hadde jo sitt eget rettsvesen, og dette privilegium tydde de også til når noe kom på, og da slapp de gjerne pent fra det. Willum var i det hele en vanskelig person, som stadig figurerer i rettsprotokollene. Men på et vis reddet han seg alltid til slutt ut av knipen, enten ved nederlag, tilbaketog eller forlik - sjelden med gevinst. Økonomien ble det vanskelig med under slike forhold. Men en ting må vi gi han honnør for. Han var uvanlig seig og utholdende, og garden slapp han ikke fra seg. Den satt han med like til 3 år før sin død i 1740 - altså i over 50 år.
Med sine militære sjefer ser det ut til at han stod seg godt. Det var stille omkring Willum så lenge hans første kone Inger levde. Skiftet etter henne ble holdt 19.juli 1693 og boet var godt. Det var tre døtre i ekteskapet som hver fikk seg tilloddet i Arneberg søndre, og ellers en arv på 36 rdl.

Willum ble på ny gift med Maren Arnesdtr Kiøler (*-*).
Det er tydelig at pengene begynte å rulle ved de tider, for Willum som nå er løytnant, kommer nå ofte på lånemar­kedet. 3. juli 1700 lot Willum avlese sin obligasjon til Karen Sverdrup, oberstløytnant Reichweins enke, på 100 rdl. Det var svigerfaren, Arne, som hadde løst inn obliga­sjonen + 2 års rente. Samme tid forlangte han at obliga­sjonen skulle overføres til hans barnebarn Jens og Kari. Willum møtte også av og til i retten for folk. Således hendte det flere ganger at han møtte for sin militære sjef, kaptein Wiberg på Hørsand. Fenrikkens økonomiske stilling ble med tiden faretruende. Han hadde flere saker om gjeldsposter løpende, særlig en afære vedrørende ved­hogst i Hornemoen veide mere enn alle de andre gjeldspos­ter tilsammen. Det skulle imidlertid vise seg at Willum ennå hadde ressurser i bakhånd. På tinget 16.juli 1708 lot han tinglyse følgende:

"Jeg Willum Jensen Leyel, fenrik ved velædle herr kaptein 21 Wibergs kompani og "bohaftig" på syndre Arneberg i Romedal gjør kjendt at jeg har annammet og oppebåret av min bror velædle Hans Leyel, kornet ved velædle herr rittmester Stochmanns kompani, i rede penge 120 rdl. kurant mynt, som han av kjærlighet har gitt mine tvende barn - nemlig Arne Willumsen Leyel og Inger Willumsdtr Leyel. Disse penge har jeg mottat på mine barns vegne av min bror kornet Hans Leyel, slik at jeg enten kan sette dem ut på rente eller selv forrente dem, til mine barns fremtarv og beste, når de kommer til laugalder. Som sik­kerhet for mine barn pantsetter jeg min gard Gihle i Vang, som skylder årlig 5 huder med bygsel."

Willum ble nå istand til å holde seg kreditorene for livet, men til gjengjeld kom han opp i mere dramatiske situasjoner. Under et bryllup på Jønsberg gård rant det over for fenriken. Trolig hadde han som skikken var, forut fyrt godt under med drikkevarer. Lensmannen hadde en tid forut ved sin sønn Ole Pedersen Stenberg stevnet fenrikk­ens datter Anne på grunn av et leirmål ?. Da nå fenriken møtte Ole i bryllupet, gikk han rent fra kon­septene og blottet kården og hogg Ole over hodet slik at luen for ivei. I det rettsmøte som fulgte, avga en mengde personer prov etter fogdens stevning. Hva som virkelig hendte den dagen skal være usagt - men den heldige Willum kom seg ut av dette med æren i behold. Ved en skjebnens ironi skjedde det som ingen skulle tro, at Anne ca. fem år senere ble Ole Stenbergs kone. Willum kom ut for flere stevninger i årene som fulgte - 1715 - 1719 mf. I matrik­kelen for 1723 heter det om søndre Arneberg at den tilhø­rer løytnant Leyel og hans barn, og de rår også for bygse­len. Willum var også eier av Vardeberg ca. 1719.

W.J.L. ble sersjant ved Opland nasjonale infanteriregiment i 1693. Fenriks karakter ved samme regiment 16.9.1704. Sekondløytnant ved regimentets Østerdalske kompani 17.7.­1711. Dette kompaniet ble plasert under 1.Opland nasjonale infanteriregiment ved den nye herordningen fra 15.8.1718.
Leyel gikk av den 31.10.1720 "da hand formedelst incapa­cite gandske er demittered."

Av skjøte datert 10.10.1737, overdrar Willum gården søndre Arneberg til sin sønn kaptein des Armes Arne Leyel med bygsel imot "fornøyelig" betaling. 
Leyel, Willum Jensen (I0554)
 
21 1901 England Census
1911 England Census
Durham, Northumberland, and Yorkshire Royal National Commercial Directory, 1855
England & Wales, FreeBMD Birth Index, 1837-1915
England & Wales, Marriage Index, 1916-2005
England & Wales, National Probate Calendar (Index of Wills and Administrations), 1858-1966
UK, Naval Medal and Award Rolls, 1793-1972

Service year in WW 1 1914-1920. Victory Medal, British War Medal. 
Farrier, Peter France (I5235)
 
22 1901 England Census
1911 England Census
Durham, Northumberland, and Yorkshire Royal National Commercial Directory, 1855
England & Wales, FreeBMD Birth Index, 1837-1915
England & Wales, Marriage Index, 1916-2005
England & Wales, National Probate Calendar (Index of Wills and Administrations), 1858-1966
UK, Naval Medal and Award Rolls, 1793-1972

Service year in WW 1 1914-1920. Victory Medal, British War Medal. 
Farrier, Peter France (I5237)
 
23

 

Folketelling 1801 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Klars Andersen eller Claus Andersen

 
ID: pf01058502000966 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 32
Husholdningsnummer: 02 Fødselsdato: 1769 (beregnet)
Personnummer: 007 Fødested:  
Familiestilling: Huusbonde Bostatus:  
Sivilstand: Ugivt Sedvanlig bosted:  
Yrke: Bonde og gaardbeboer lever af jordebrug og fiskerie Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet:  
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk:  
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Lars Andersen 45   Huusbonde Begge i 1ste ægteskab Bonde og gaardbeboer lever af jordebrug og fiskerie  
002 01 Malena Johannesdatter 30  Hans kone Begge i 1ste ægteskab    
003 01 Anders Larsen 5   Deres børn      
004 01 Johannes Larsen 1   Deres børn      
005 01 Elen Larsdatter 5   Deres børn      
006 01 Kirsten Johannesdatter 30   Tienestepige Ugivt    
007 02 Klars Andersen 32   Huusbonde Ugivt Bonde og gaardbeboer lever af jordebrug og fiskerie  
008 02 Johannes Andersen 33   Tienestefolk Ugivt    
009 02 Inger Andersdatter 35   Tienestefolk      
010 02 Anna Hansdatter 22   Tienestefolk      
011 02 Klars Pedersen 1   Pleiebarn      
012 02 Karen Michelsdatter 59     Ugivt Nyder almisse  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0050 Røyelen          

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
001   Schiervøe Schiervøe
 
Andersen Røyelen, Claus (I7313)
 
24

 

Folketelling 1801 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Klars Andersen eller Claus Andersen

 
ID: pf01058502000966 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 32
Husholdningsnummer: 02 Fødselsdato: 1769 (beregnet)
Personnummer: 007 Fødested:  
Familiestilling: Huusbonde Bostatus:  
Sivilstand: Ugivt Sedvanlig bosted:  
Yrke: Bonde og gaardbeboer lever af jordebrug og fiskerie Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet:  
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk:  
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Lars Andersen 45   Huusbonde Begge i 1ste ægteskab Bonde og gaardbeboer lever af jordebrug og fiskerie  
002 01 Malena Johannesdatter 30  Hans kone Begge i 1ste ægteskab    
003 01 Anders Larsen 5   Deres børn      
004 01 Johannes Larsen 1   Deres børn      
005 01 Elen Larsdatter 5   Deres børn      
006 01 Kirsten Johannesdatter 30   Tienestepige Ugivt    
007 02 Klars Andersen 32   Huusbonde Ugivt Bonde og gaardbeboer lever af jordebrug og fiskerie  
008 02 Johannes Andersen 33   Tienestefolk Ugivt    
009 02 Inger Andersdatter 35   Tienestefolk      
010 02 Anna Hansdatter 22   Tienestefolk      
011 02 Klars Pedersen 1   Pleiebarn      
012 02 Karen Michelsdatter 59     Ugivt Nyder almisse  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0050 Røyelen          

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
001   Schiervøe Schiervøe
 
Andersen Røyelen, Claus (I7315)
 
25

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Anders Klausen

 
ID: pf01038399000902 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 56
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1810 (beregnet)
Personnummer: 001 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hf Bostatus:  
Sivilstand: g Sedvanlig bosted:  
Yrke: Gdbr. Leilænd. Fisker Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk: Forstaar N, taler daglig Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader: E: flyttet fra kvenlista

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø s ug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø  
 
Clausen, Anders (I7317)
 
26

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Anders Klausen

 
ID: pf01038399000902 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 56
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1810 (beregnet)
Personnummer: 001 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hf Bostatus:  
Sivilstand: g Sedvanlig bosted:  
Yrke: Gdbr. Leilænd. Fisker Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk: Forstaar N, taler daglig Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader: E: flyttet fra kvenlista

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø s ug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø  
 
Clausen, Anders (I7319)
 
27

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Ane Marie Persdatter

 

ID: pf01038399000903 Kjønn: k
Rolle:   Alder: 55
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1811 (beregnet)
Personnummer: 002 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hm Bostatus:  
Sivilstand: g Sedvanlig bosted:  
Yrke: Anders Klausens Kone Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: n
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø s ug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Pedersdtr, Anne Marie (I7365)
 
28

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Ane Marie Persdatter

 

ID: pf01038399000903 Kjønn: k
Rolle:   Alder: 55
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1811 (beregnet)
Personnummer: 002 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hm Bostatus:  
Sivilstand: g Sedvanlig bosted:  
Yrke: Anders Klausens Kone Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: n
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø s ug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Pedersdtr, Anne Marie (I7367)
 
29

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Elise Andersdatter

 
ID: pf01038399000905 Kjønn: k
Rolle:   Alder: 23
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1843 (beregnet)
Personnummer:004 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hendes Datter Bostatus:  
Sivilstand: ug Sedvanlig bosted:  
Yrke: Tjener Forældrene Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:  Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet: n
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø sug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø  
 
Andersdtr, Elise Johanne (I7368)
 
30

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Elise Andersdatter

 
ID: pf01038399000905 Kjønn: k
Rolle:   Alder: 23
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1843 (beregnet)
Personnummer:004 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hendes Datter Bostatus:  
Sivilstand: ug Sedvanlig bosted:  
Yrke: Tjener Forældrene Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:  Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet: n
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø sug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø  
 
Andersdtr, Elise Johanne (I7370)
 
31

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Marselia Andersdatter

 
ID: pf01038399000906 Kjønn: k
Rolle:   Alder: 16
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1850 (beregnet)
Personnummer: 005 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hendes Datter Bostatus:  
Sivilstand: ug Sedvanlig bosted:  
Yrke: Tjener Forældrene Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet: n
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø sug    
00401 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Andersdatter, Marcelie (I7371)
 
32

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Marselia Andersdatter

 
ID: pf01038399000906 Kjønn: k
Rolle:   Alder: 16
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1850 (beregnet)
Personnummer: 005 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hendes Datter Bostatus:  
Sivilstand: ug Sedvanlig bosted:  
Yrke: Tjener Forældrene Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet: n
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø sug    
00401 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Andersdatter, Marcelie (I7373)
 
33

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Olaus Andersen

 

ID: pf01038399000908 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 28
Husholdningsnummer: 02 Fødselsdato: 1838 (beregnet)
Personnummer: 007 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hf Bostatus:  
Sivilstand: g Sedvanlig bosted:  
Yrke: Husm. uden Jord. Fisker Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: n
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk:  
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø sug    
00401 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Andersen Hysingjord, Olaus (I7366)
 
34

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Olaus Andersen

 

ID: pf01038399000908 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 28
Husholdningsnummer: 02 Fødselsdato: 1838 (beregnet)
Personnummer: 007 Fødested: Skjervø
Familiestilling: hf Bostatus:  
Sivilstand: g Sedvanlig bosted:  
Yrke: Husm. uden Jord. Fisker Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: n
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet:  
Forsørgers livsstilling:   Språk:  
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø sug    
00401 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Andersen Hysingjord, Olaus (I7368)
 
35

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Peder Andersen

 
ID: pf01038399000904 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 18
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1848 (beregnet)
Personnummer: 003 Fødested: Skjervø
Familiestilling: s Bostatus:  
Sivilstand: ug Sedvanlig bosted:  
Yrke:   Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet: n
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø s ug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Andersen, Peder Andreas (I7369)
 
36

 

Folketelling 1865 for 1941P Skjervøy prestegjeld
Peder Andersen

 
ID: pf01038399000904 Kjønn: m
Rolle:   Alder: 18
Husholdningsnummer: 01 Fødselsdato: 1848 (beregnet)
Personnummer: 003 Fødested: Skjervø
Familiestilling: s Bostatus:  
Sivilstand: ug Sedvanlig bosted:  
Yrke:   Antatt oppholdssted:  
Arbeidsledig:   Bygning for natteopphold:  
Trossamfunn:   Statsborgerskap:  
Sykdomstilstand:   Etnisitet / fars etnisitet: kvæn
Varighet av sykdom:   Mors etnisitet: n
Forsørgers livsstilling:   Språk: Daglige Sprog er Norsk
Slektskap med ektemann:   Etasje:  
Skannet bilde:   Skole:  
Tilflyttet:   Hjemstavnskommune:  
Adresse ved forrige telling:   Sted ved forrige telling:  
Flyttet fra adresse:   Flyttet fra sted:  
Merknader:  

Vis flere feltHusstandsmedlemmer

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Anders Klausen 56 Skjervø hf g Gdbr. Leilænd. Fisker  
002 01 Ane Marie Persdatter 55 Skjervø hm g Anders Klausens Kone  
003 01 Peder Andersen 18 Skjervø s ug    
004 01 Elise Andersdatter 23 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
005 01 Marselia Andersdatter 16 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
006 01 Maren Andersdatter 12 Skjervø hendes Datter ug Tjener Forældrene  
007 02 Olaus Andersen 28 Skjervø hf g Husm. uden Jord. Fisker  
008 02 Britha Abrahamsdatter 24 Skjervø hm g Kone til Olaus Andersen  

Bosted (hus/gård/tomt)

 

B.nr.Bostedets navnMatr.nr/GnrLøpenr/BnrAntall husholdningerTilstedeværende personerHjemmehørende personer
0017 Hysingjord   169b     

Tellingskrets

 

K.nr.Tellingskretsens navnSognPrestegjeldHerred / byMerknader
003 Reisen Reisen Skjærvø
 
Andersen, Peder Andreas (I7371)
 
37

Bygdeboka fhttp://photos.geni.com/p13/d7/b2/a0/aa/5344483b790bb22e/nordreisa_bygdebok_originalor Nordreisa side 275 omhandler Kjelleren

 
Pedersen, Peder (Kjeller-Per) (I7373)
 
38

Bygdeboka fhttp://photos.geni.com/p13/d7/b2/a0/aa/5344483b790bb22e/nordreisa_bygdebok_originalor Nordreisa side 275 omhandler Kjelleren

 
Pedersen, Peder (Kjeller-Per) (I7375)
 
39

Dåpsattest født 1 aug 1809. (Mulig at det er skrevet feil fornavn på far.. skal være Claus(Klars) og ikke Lars.

Bilde av kirkebokside

 
Clausen, Anders (I7317)
 
40

Dåpsattest født 1 aug 1809. (Mulig at det er skrevet feil fornavn på far.. skal være Claus(Klars) og ikke Lars.

Bilde av kirkebokside

 
Clausen, Anders (I7319)
 
41

Dødsattest Skjervøy/nordreisa

SATØ, Klokkerbok nr. 22, 1910-1926, s. 235

 
Andersdatter, Marcelie (I7371)
 
42

Dødsattest Skjervøy/nordreisa

SATØ, Klokkerbok nr. 22, 1910-1926, s. 235

 
Andersdatter, Marcelie (I7373)
 
43

Dødsattest Skjervøy

SATØ, Ministerialbok nr. 2, 1781-1817, s. 312-313

 
Johannesdtr, Elen (I7314)
 
44

Dødsattest Skjervøy

SATØ, Ministerialbok nr. 2, 1781-1817, s. 312-313

 
Johannesdtr, Elen (I7316)
 
45

Dødsattest

Bilde av kirkebokside

 
Andersen Røyelen, Claus (I7313)
 
46

Dødsattest

Bilde av kirkebokside

 
Andersen Røyelen, Claus (I7315)
 
47

Dødsattest

Bilde av kirkebokside

 
Clausen, Anders (I7317)
 
48

Dødsattest

Bilde av kirkebokside

 
Clausen, Anders (I7319)
 
49

Dødsattest

SATØ, Ministerialbok nr. 17, 1895-1911, s. 220

 
Andersen Hysingjord, Olaus (I7366)
 
50

Dødsattest

SATØ, Ministerialbok nr. 17, 1895-1911, s. 220

 
Andersen Hysingjord, Olaus (I7368)
 

      1 2 3 4 5 ... 24» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Adrian Wik.