JawikNor

Angrepet på Lindisfarne (793).

Island befolkes (870-årene).

Ottars beretning til Kong Alfred i England (880-årene).

Harald Hårfagre (?-940).

Slaget i Hafrsfjord (ca. 900).

Eirik Haraldsson Blodøks (ca. 940-945).

Alltinget organiseres på Island ca. 930.

Håkon Haraldson den Gode (Adalsteinsforstre) (ca. 940-960).

Lagting og leidang.

Harald Eiriksson Gråfjell (960-970).

Håkon Ladejarl (970-995).

Olav Tryggvarson (995-1000).

Eirik og Svein Ladejarl (1000-1015).

Olav Haraldsson (den hellige) (1015-1030).

Årmanns- og lendmannsombudet bygges ut.

Svein Knutsson (1030-1035).

Danskestyre.

Magnus Olavsson den gode (1035-1047).

Harald Sigurdsson Hardråde (1046-1066).

Magnus Haraldsson (1066-1069).

Olav Magnusson Kyrre (1066-1130).

Fredshundreåret 1030-1130.

Magnus Olavsson Berføtt (1093-1103).

Olav Magnusson (1103-1115).

Øystein Magnusson (1103-1115).

Samkongedømme.

Sigurd Magnusson Jorsalfare (1103-1130).

Magnus Sigurdsson Blinde (1130-1134).

Borgerkrigstida begynner. Varer fra 1130 til 1217.

Harald Magnusson Gille (1130-1136).

Inge Haraldsson Krokrygg (1136-1161).

Øystein Haraldsson (1142-1157)

Norsk kirkeprovins 1152.

Sigurd Haraldsson Munn (1136-1155).

Håkon Sigurdsson Herdebrei (1157-1162).

Magnus Erlingsson (1161-1184).

Tronfølgeloven 1163.

Sverre Sigurdsson (1177-1202).

Håkon Sverresson (1202-1204).

Håkon Håkonsson (1217-1263).

Borgerkrigstida slutter, storhetstida begynner.

Magnus Håkonsson Lagabøte (1263-1280).

Landloven.

Eirik Magnusson (1280-1319).

Håkon Magnusson (1299-1319).

Magnus Eiriksson (1319-1355).

Svensk-norsk union 1319-1243.

Håkon 6. Magnusson (1355-1380).

Svartedauden 1349-1350.

Olav Håkonsson (1380-1387).

Union mellom Danmark og Norge fra 1380 til 1814.

Margreta (1387-1389).

Eirik av Prommern (1389-1440).

Kristoffer av Bayern (1442-1448).

Karl Knutsson Bonde (1449).

Kristian 1. (1449-1481).

Hans (1483-1513) Hertug Kristian (den senere Kristian 2.) visekonge i Norge fra 1506.

Kristian 2. (1513-1523).

Blodbadet i Stockholm 1521.

Fredrik 1. (1524-1533).

Riksrådstyre (1533-1536).

Grevefeiden. Norge opphærer som egen stat.

Kristian 3. (1536-1559).

Reformasjon gjennomføres i Norge i 1537.

Fredrik 2. (1559-1588).

Kristian 4. (1588-1648).

Freden i Brømsebro 1645.

Fredrik 3. (1648-1670).

Freden i København 1660. Kongen blir eneveldig, Arvekongedømme.

Kristian 5. (1670-1699).

Fredrik 4. (1699-1730).

Den store nordiske krig 1700-1720.

Kristian 6. (1730-1746).

Fredrik 5. (1746-1766).

Kristian 7. (1766-1808).

Struense perioden 1770-1772.

Fredrik 6. (1806-1814).

Danmark – Norge med i napoleonskrigene 1807. Kiel-traktaten 1814. Norge løsrives fra Danmark.

Kristian Fredrik (1814).

Grunnloven underskrives 17. mai 1814. Kongevalg. Svensk-norsk krig 30. juli – 14. august.

Karl 13. (1814-1818).

Stortinget velger den svenske kongen til norsk konge 4. november.

Karl 14. Johan (1818-1844).

Formannskapslovene 1837.

Oscar 1. (1844-1859).

Tranebevegelsen 1848-1851.